Vad finns att se

Vi förfogar över både en hangar (flygplansgarage) och en divisionsbyggnad. Här finner man mängder av intressanta föremål och bilder från F 13 som presenteras på ett informativt sätt. Den stora stjärnan är en äkta JA 37 Viggen.

SAAB JA37 Viggen